Järjellä. Yhdessä. Kestävästi.

Olen Keravan kaupunginvaltuuston jäsen. Mielestäni kuntapolitiikkaa pitää voida tehdä ilman poliittiseen puolueeseen liittymistä ja toiminkin Vihreiden valtuustoryhmässä sitoutumattomana valtuutettuna. Samaan aikaan on kuitenkin todettava, että politiikka on ennen kaikkea yhteispeliä ja kukin tarvitsee ympärilleen sopivan ryhmän. Puoluekentässä vihreiden ajatusmaailma kohtaa omat arvoni parhaiten, vaikka kaikista asioista en toki samaa mieltä olekaan. On kuitenkin ollut ilo nähdä, että vihreiden keskuudessa esimerkiksi energiapoliittiset linjaukset ovat saaneet hieman uutta säveltä ja ajatukseni kohtaavat varsin hyvin Tieteen ja teknologian vihreiden teesien kanssa.

Olen koko elämäni ollut aktiivinen ympärilläni olevissa yhteisöissä: oppilaskunnissa, yhdistyksissä ja taloyhtiöissä. Olenpa nuoruusvuosinani istunut yhden kauden jopa Keravan kirkkovaltuustossakin. Olen kiinnostunut ympärilläni tapahtuvista asioista ja osallistumalla vaikuttaminen on minulle luonnollinen tapa toimia. Työssäni toimin tietojärjestelmähankkeisiin liittyvissä projektitehtävissä, joissa yhteistoiminta muiden ihmisten kanssa on keskeisessä roolissa.

Uskon faktoihin ja tutkittuun tietoon perustuvaan päätöksentekoon. Politiikassa tulee ymmärtää myös omista näkemyksistä poikkeavat mielipiteet, mutta päätösten pohjana tulee olla aina kestävät perusteet. Asioita tulee hoitaa järjellä, vaikka se välillä tuntuisikin ikävältä. Keravalla on viime vuosina pidetty jämptiä talouskuria ja hyvä niin. Olemme kuitenkin suurien kiinteistöinvestointien kynnyksellä ja onkin tärkeää, että talousasioissa pidetään terve järki matkassa tulevaisuudessakin. Ei populististen irtopisteiden keräämiselle.

Kuntapäättäminen ei ole yksilölaji. Yhteistyötä ja kompomissejä tulee kyetä tekemään yli puoluerajojen. Päätöksenteon avoimuutta on syytä lisätä entisestään ja kuntalaisten tiedonsaantia ja vaikutusmahdollisuuksia parannettava. Kunta on asukkaidensa näköinen ja senpä takia tarvitsemmekin kaikkia ikään, sukupuoleen ja ihonväriin katsomatta. Yhteiskunnan tukiverkot on rakennettava siten, että heikommassa asemassa olevista pidetään yhteisvoimin huolta.

Olen neljännen polven keravalainen ja aikaisempien sukupolvien kautta myös kaupunkimme historia on saanut tärkeän merkityksen. Mielestäni politiikkaa tulee tehdä pitkäjänteisesti, jotta Kerava säilyy parhaana paikkana asua myös tuleville polville. En halua profiloitua yksittäisen ihmisryhmän tai ikäpolven valtuutetuksi, vaan pyrkiä ajamaan tasapuolisesti Keravan etua.

Meidän päättävässä asemassa olevien sukupolvien on tehtävä kaikkemme, että takaamme tuleville polville mahdollisuuden nauttia luonnosta ja vihreästä Keravasta. Uskon, että ilmastonmuutos on elinaikamme isoimpia haasteita ratkaistavaksi. Tämä tulee näkyä myös kuntatasolla kestävän kehityksen periaatteen mukaisten valintojen tukemisena. Talous voi hetkellisesti joustaa ja palautua, ympäristön kanssa todennäköisyydet eivät ole yhtä suuret.