Rahoitus ja sidonnaisuudet

Vaalikampanjan rahoitus

Vaalikampanjani maksan täysimääräisesti itse. Päivitän kuluja tälle sivulle sitä mukaa kuin niitä syntyy:

Yhteensä 483,81€, päivitetty 29.6.2021

Virallinen vaalirahailmoitukseni

Sidonnaisuudet

Toimin osakkaana ja hallituksen jäsenenä Integround Oy:ssä sekä osakkaana Statzon Oy:ssä. Päivätyöni teen Integroundissa.

Muut sijoitukseni kohdistuvat julkisesti noteerattuihin yrityksiin tai sijoituslaitosten tuotteisiin eikä niiden kautta ole merkittävää omistusosuutta tai äänivaltaa.

Keravalla tai sen lähialueilla toimivista yhdistyksistä olen jäsenenä Keravan Uimareissa sekä Keravan Ladussa.

Olen Keravan ev.lut. seurakunnan jäsen.