Valtuutetun ensimmäinen kvartaali

julkaistu 17.10.2017 kategoriassa politiikka

Valtuuston kausi alkoi kesäkuun alussa ja ennen kesälomille jäämistä ehdittiin pitää yksi valtuuston kokous. Kauden alku oli lomatauon johdosta hyvin verkkainen ja uutena valtuutettuna odottelinkin kuumeisesti lähtökuopissa tositoimien alkamista. Syksyn myötä tahtia on kiristetty ja päätöksiäkin on päästy tekemään. Moni on kysellyt, että miltä valtuustossa toimiminen nyt tuntuu. Tässä ensimmäisen “kvartaalin” mietteitä.

Visiosta strategiaan ja strategiasta visioon

Syksyn luottamustoimet käynnistyivät toden teolla valtuuston strategiaseminaarissa, jossa valtuutettujen sekä virkamiesten voimin maalailtiin kaupungin strategisia suuntaviivoja tuleville vuosille. Omat kokemukseni strategiatyöstä koostuvat pääosin start-up yritysten maailmanvalloitusharjoituksista, joten sadan hengen seminaarityöskentely oli uusi kokemus. On myönnettävä, että hetkittäin kyllä pohdin toimintamallin tehokkuutta, kun paikoitellen ilmassa tuntui olevan enemmän hämmennystä kuin visioita. Reilun vuorokauden rutistuksen jälkeen tuloksena oli lopulta joukko ajatuksia virkamiesten tiivistettäväksi ja hiottavaksi.

Itselleni seminaarin suurinta antia oli ehkä kuitenkin tutustuminen eri poliittisten ryhmien edustajien ja virkamiesten kanssa. Tämä oli ensimmäinen tilaisuus, jossa valtuusto oli koolla kokousten ulkopuolella ja tarjosi siten hyvän mahdollisuuden tutustua facebook-profiileja syvällisemmin kollegoihin.

Strategiatyötä on jatkettu syksyn mittaan niin valtuustoryhmissä kuin ryhmien keskenkin. Ja onhan aiheen tiimoilta ollut yksi asukasiltakin, jossa kuka tahansa sai tuoda oman mielipiteensä strategiaprosessin osaksi. Harmittavasti kevyt liikenne ja pyöräily ovat läpi prosessin loistaneet poissaolollaan strategisissa linjanvedoissa, vaikka olenkin niitä koittanut pitää esillä. Keravan maine pyöräilykaupunkina tuntuu usein olevan enempi markkinointipuhetta kuin käytännön tekoja - valitettavasti.

Strategian linjat tulee saada pakettiin ennen talousarvion lukkoon lyömistä, joten aikaa ei ole tuhlattavaksi. Kun mielipiteitä on kymmeniä ja teemoja läpikäytäväksi lukuisia, on riski että lopputulos on “kaikille kaikkea”-sillisalaatti. Strategiatyön hyvän lopputuloksen kannalta onkin mielestäni elintärkeää, että viimeisiä viilauksia tehtäessä sanomaa saadaan tiivistettyä ja yksinkertaistettua. Strategian tulee olla sellainen, että sen ydinviestin ymmärtää kuka tahansa ensilukemalla.

Uusia kujeita

Strategiatyön lisäksi syksyn iltoja ovat rikastuttaneet erilaiset koulutukset. Etenkin tuoreelle valtuutetulle uusia asioita on todella paljon ja olenkin pyrkinyt osallistumaan koulutuksiin mahdollisimman laajasti. Vaikka kaikkien alojen asiantuntija ei olisikaan, niin on hyvä ymmärtää eri toimialojen toiminnasta keskeiset asiat. Tähän mennessä läpi on käyty mm. taloutta, sisäistä tarkastusta, omistajaohjausta, henkilöstöhallintoa, viestintää, hankintoja, maankäyttöä, kaavoitusta, elinkeino- ja työllisyysasioita ja asuntopolitiikkaa.

Koulutusten lisäksi eri toimialat esittäytyvät myös valtuuston kokousten yhteydessä. Elinkeino- ja työllisyysjaoston jäsenenä taas pääsen syventymään jaoston toimialueella oleviin elinkeino-, työllisyys-, viestintä- ja osallistamisasioihin. Odotankin innolla strategiatyön jälkeen alkavaa toimenpideohjelmien laatimista, jossa päästään linjaamaan konkreettisia toimia asioiden edistämiseksi.

Virallisten koulutusten ohella tässä on pikku hiljaa alkanut myös hahmottaa poliittisen pelin lainalaisuuksia. Vaikka tällä saralla tietä on varmasti vielä kuljettavaksi, niin on ollut hyödyllistä nähdä jo vähän miten poliittinen koneisto pyörii. Kun tietää paremmin miten, milloin ja miksi pitää toimia, on helpompi vaikuttaa asioiden kulkuun. Tässä kulisseissa tapahtuvassa työssä Vihreiden valtuustoryhmällä on erittäin suuri rooli oman luottamustoimeni kannalta. Ryhmän sisällä tieto eri toimielimissä esillä olevista asioista tuntuu kulkevan sujuvasti. Lautakuntiin on ollut mahdollista saada mielipiteitä/huolia läpi, vaikka ei itse jäsenenä niissä istuisikaan ja sparrausapua mielen päällä oleviin asioihin on ollut nopeasti tarjolla.

Kuntapäättäjät tuntuvat olevan myös monenlaisen “lobbauksen” kohteena. Erilaiset yhdistykset, liitot ja yritykset lähestyvät oman viestintänsä tiimoilta niin sähköpostin kuin perinteisenkin postin välityksellä. Muutaman kuukauden sisällä olisi voinut osallistua useampaan eri aihepiirejä koskeviin seminaareihin ja vastata lukuisiin erilaisiin kyselyihin. Kaiken tämän informaatiotulvan syvällinen läpikäynti vaatisi melkein päätoimisesti asialle vihkiytymistä, joten oleellisen suodattaminen on tärkeä taito.

Paljon uutta informaatiota on tuoreelle valtuutetulle tarjolla - omalle vastuulle jääkin sitten tuon tiedon omaksuminen, hyödyntäminen ja pelikirjan lainalaisuuksien mukaan toimiminen.

Mikä fiilis?

Miltä tämä kaikki nyt sitten tuntuu? Sanoisin, että pääosin hyvältä.

Politiikassa asiat tuntuvat etenevän hitaasti, mutta tästä minua kyllä etukäteen varoiteltiinkin. Välillä tekeminen tuntuu yritysmaailman lainalaisuuksiin tottuneelle tehottomalta. On ollut silmiä avaavaa nähdä erilaisten mielipiteiden ja linjausten taustatekijöitä - niin hyvässä kuin pahassakin.

On erityisen hienoa olla mukana oman kotikaupungin päätöksenteossa ja luottamustoimen myötä kaupungin asioihin onkin päässyt sisään aivan eri tavalla. Toisaalta itselläni on edelleenkin hieman odottavat tunnelmat sen suhteen, että milloin ne hihat oikeasti kääritään.