Skeittaamisesta ja poliittisesta päätöksenteosta

julkaistu 06.05.2021 kategoriassa politiikka

Luvassa varsin pitkä teksti, mutta tätä asiaa on vaikea tiivistää kovin lyhyeksi.

Olen saanut olla mukana päättämässä Keravan skeittiparkin kohtalosta Vapaa-aika- ja hyvinvointilautakunnan varajäsenen roolissa. Tämä työ on vienyt minut odotettua syvemmälle tämän prosessin koukeroihin.

Viime keväänä ennen vaparin kokousta kyselin facebookissa mielipiteitä skeittiparkin paikan suhteen, kun en ollut vielä itse muodostanut tarkkaa mielipidettäni. Silloin pöydälle oli juuri tuotu mustana hevosena hieman yllättäen ohi valmistelun Killan koulun hiekkakenttä.

Toukokuisen kokouksen esittelyn myötä oli itselleni ilmeistä, että Sompion puisto olisi parkille paras paikka. Sitä kannattivat niin asukkaat kuin harrastajatkin. Sompiossa oli myös parhaimmat edellytykset rakentaa monipuolinen parkki. Varjopuolena osa puiston nurmialueesta kuitenkin menetettäisiin. Päätös lautakunnassa oli yksimielinen.

Itseäni Sompiossa miellytti erityisesti potentiaali skeittipuistoa laajempaan alueen virkistymiseen. Sanotaan mitä sanotaan, niin kyllähän Sompion puistossa on pääosin hiljaista kuin huopatossutehtaalla - ellei sitten huomioi Kulloontien jylinää.

Tuon ensimmäisen päätöksen osalta oli odotettavissa myös vastareaktio. Se kuinka voimakas vastareaktio lopulta oli yllätti varmasti monet. Asiaa valmistelevat viranhaltijat päättivät jatkaa parkin selvitystyötä kesän aikana ja kesäkuussa pidettiinkin tilanteen rauhoittamiseksi varsin värikäs asukasilta Sompion puiston nurmella. Siinä tohinassa unohtui jokuselta aikuiselta ihmiseltä käytöstavat melko kokonaisvaltaisesti ja viranhaltijat saivatkin osakseen täysin asiatonta ryöpytystä. Tuloksena oli lopulta oikaisuvaatimus vaparin päätökseen.

Kesän mittaan myös Kalevan vaihtoehtoa oli alettu uudelleenvalmistella. Valmisteluun otettiin mukaan erilaisia näkökulmia ja uskoakseni jokainen kivi käännettiin. Ja taas mukaan ilmestyi yllättäen uusia paikkaehdotuksia - tällä kertaa Sompion koirapuisto. Elokuussa vapari peruutti toukokoisen päätöksen lisäselvitysten vuoksi ja syyskuussa asiasta päätettiin uudestaan. Oliko kesän lisäselvitykset oleellisia päätöksenteon ja alkuperäisen päätöksen peruuttamisen näkökulmasta, enpä oikein osaa sanoa. Itse en juurikaan uutta näkökulmaa tuon menetetyn muutaman kuukauden tuloksena saanut.

Toisella kierroksella vaparin päätös ei ollut enää yksimielinen, vaan asiasta äänestettiin. Kukin kokouksen jäsen voinee vastata vain omalta osaltaan vaikuttiko oman päätöksen muuttumiseen lisäselvitykset vai ilmeinen valituskierteen uhka. Enemmistö kuitenkin pitäytyi edelleen Sompion valinnan puolella.

Julkiseen päätöksentekoon kuuluu oikeus valituksien tekemiseen eikä minulla ole mitään sitä vastaan, vaikka välillä toivoisi prosessien olevan nopeampia. Tässä tapauksessa valitus oli odotettu ja siihen osattiin varautua. Sen sijaan on kuitenkin harmillista huomata, että projektin kampitus tuntuu jatkuvan myös kaupungin oman organisaation (luottamushenkilöiden) osalta demokraattisesti tehdystä päätöksestä huolimatta.

Viimeisimpänä käänteenä viime viikolla tuli ilmi talousarvioneuvotteluissa sovitun Sompion puiston yleissuunnittelun ja skeittiparkin rakennesuunnittelun varjolla jatkettu skeittiparkin paikan hämmentäminen kaupunkitekniikan puolella, vaparin päätöksestä huolimatta. En kerta kaikkiaan ymmärrä mikä voi olla perusteena tilata toisen toimialan päätösten kanssa ristiriidassa olevia suunnitelmia. Ainakaan se ei edusta minulle hyvää hallintoa eikä järkevää julkisen rahan käyttöä.

Viranhaltijat ovat jo valmiiksi todella kovien paineiden alla. He joutuvat taiteilemaan poliittisessa ristivedossa samalla omaa tonttiaan parhaansa mukaan hoitaen. Heidän kuormitustaan ei tulisi lisätä ylimääräisillä poliittisella hämmentämisellä. Kun skeittiparkki-prosessia katsotaan taaksepäin, voidaan mielestäni ihan aiheesta kysyä että olemmeko poliitikkoina onnistuneet pitämään päätöksenteon prosessin raiteillaan:

Loppujen lopuksi tässä ei oikeastaan ole enää edes kysymys skeittiparkista, vaan yleisemmin poliittisen päätöksenteon prosesseista:

Toivon, että tästä skeittiparkin päätösprosessista voidaan oppia tulevaisuutta varten. Lisäksi toivon, että pelisääntöjä viranhaltijoiden työrauhan turvaamiseksi tultaisiin kirkastamaan. Tänään muutama skeittiparkin päätösprosessissa mukana ollut luottamushenkilö julkaisi aiheesta kannanoton. Itsekin olen tässä kannanotossa mukana toivoen sen jatkossa tuottavan avoimpaa päätöksentekoa:

Vapaa-aika- ja hyvinvointilautakunnassa iloittiin varovaisesti toukokuussa 2020 Sompion skeittiparkin sijainnista tehdystä päätöksestä, sillä pieni, mutta äänekäs vastustajien joukko puuhasi valitusta hallinto-oikeuteen. Lisäselvityksiin vedoten päätös laitettiin lopulta hyllylle. Prosessiin lisäiltiin matkan varrella sivusta myös muita selvitettäviä vaihtoehtoja kuten Killan hiekkakenttä sekä Sompion koirapuiston alue.

Lautakunnan pöydälle tuotiin syyskuussa erittäin huolellisesti valmisteltu, Kalevan sijaintia suosiva pohjaehdotus. Lautakuntien rooliin kuuluu palveluiden tuotannon johtaminen ja valvominen kunnassa sekä kuntalaisnäkökulman esille tuominen. Lautakunta piti kiinni tästä roolistaan sekä päätöksestään sijoittaa skeittiparkki Sompioon ja kunnioitti päätöksellään Sompion asukaskyselyn tuloksia sekä lajin harrastajien toiveita.

Skeittiparkin suunnitteluun on käytetty tällä vaalikaudella jo kymmeniä tuhansia euroja Sompion, Kalevan sekä muita sijainteja suunnitellessa. Kaupunginvaltuusto varasi lisäksi viime syksyn budjettineuvotteluissa 50 000 euroa Sompionpuiston yleissuunnitteluun, sisältäen skeittiparkin rakennesuunnittelun. Vapaa-aika- ja hyvinvointilautakunnan kokoukseen 42021 tuotiinkin esille Sompionpuiston yleissuunnitelma. Suunnitelman oletettiin koskevan asukkaiden toivomia toiminnallisuuksia sekä viheralueiden tai reittien kehittämistä, skeittiparkin sijainti kun oli jo päätetty. Sen sijaan skeittiparkkia oltiin jälleen alettu pyörittämään eri puolille puistoa - kuten koirapuistoon. Suunnittelurahaa ei ole toistaiseksi käytetty skeittiparkin rakennesuunnitteluun, vaan sijainnin edelleen pohtimiseen. Eikö yhteisten verorahojen tyhjäkäytölle sijainnin pyörittelyyn näy loppua?

Viranhaltijoiden mukaan uusimmat, mielestämme puiston yleissuunitteluun kuulumattomat skeittiparkkiselvitykset on tilattu kaupunginhallituksen keskeisen toimijan aloitteesta. Hallitus ei kuitenkaan ole tehnyt tällaista tilausta eikä siitä näy merkintöjä julkisissa asiakirjoissa. Ilmeisesti viranhaltijoiden työtä onkin poliittisesti ohjailtu, jopa kaupunginhallituksen ja johdon tietämättä. Tämä rikkoo yhteisiä pelisääntöjä vastaan: Lautakuntien toimivalta vaarantuu, jos lähdetään kilpailuttamaan lautakuntia toisiaan vastaan, ellei oma poliittinen agenda etene toivotusti.

Kunnan virkahenkilöt ovat poliittisessa aallokossa kovilla. Poliittisella prosesseihin puuttumisella saatetaan virkahenkilöitä ristiriitaisiin tilanteisiin ja vaikeutetaan työskentelyn etenemistä. Tällainen toiminta lisää työn kuormitusta ja johtaa uupumiseen tai jopa työnhakuun muualle. Virka-asemassa työtään tekevät ovat monella tapaa voimattomia poliittisessa pelissä ja siksi poliitikkojen ”omavalvonta” on tärkeää eettisesti kestävän päätöksenteon kannalta; Poliitikkojen pitää turvata sekä päätösten laatu että valmistelu- ja toimeenpanorauha.

Luottamushenkilöinä tehtävämme on toimia kunnan ja kuntalaisten parhaaksi. Luottamushenkilön tulisi aina toimia avoimesti, tasapuolisesti ja läpinäkyvästi. Olemme yrittäneet puuttua epädemokraattisiin toimintamalleihin sisäisillä keskusteluilla, tuloksetta. Tilanteen tuominen päivänvaloon ja reilusti kuntalaisten arvioitavaksi on tässä tilanteessa välttämätön keino puuttua eettisesti arveluttavaan poliittiseen toimintaan kunnassamme. Toivommekin kuntalaisten tahdon, viranhaltijoiden osaamisen ja kuntapolitiikan pelisääntöjen kunnioittamista. Avoimemman päätöksenteon puolesta!

Karoliina Kaarivirta, Vihr.

Juha Ryhänen Sit.

Kim Savolainen Sdp

Mari Hartikainen Vihr.

Photo by Chen Mizrach on Unsplash