Politiikan syksy alkanut

julkaistu 28.09.2018 kategoriassa politiikka

Politiikan syksy on ollut käynnissä muutaman viikon ajan ja ensimmäinen valtuuston kokouskin pidettiin syyskuun alussa. Henkilövaihdosten seurauksena sain varajäsenyyden vapaa-aika- ja hyvinvointilautakunnassa, joten jatkossa saatan ajoittain päästä päättämään myös vaparin asioista.

Alkusyksyn aikana on nähty poliitikkojen kesken melkoista peitsien kalistelua etenkin sosiaalisen median puolella. Liekö kesätauon aiheuttamaa energian purkausta vai muuta hampaankolossa ollutta pahaa oloa, mikä on saanut aikaan paikoitellen varsin ala-arvoisiakin ulostuloja. Pitkälti tämä keskustelu on kulminoitunut keskustassa olevan ensisuojan ympärille. Viime syksynä kovasti hehkutettiin “Kerava-puoluetta” ja sitä kuinka Keravalla puhalletaan yhteen hiileen. Tämä alkusyksy ei varsinaisesti ole vahvistanut tuota mielikuvaa. Onkin mielenkiintoista nähdä miten ensi kevään eduskuntavaalit vaikuttavat kunnallisella tasolla toimimiseen. Toivottavasti Keravalla peli osattaisiin pitää siistinä ja erottaa kunta-asiat valtakunnan politiikan tekemisestä.

Yhtenä keskeisimmistä asioista tälle syksylle on ensi vuoden budjetti ja siihen liittyvä suunnittelu ja neuvottelut. Valtuusto pitää talousseminaarin lokakuun alkupuolella, jossa tulevia linjoja hahmotellaan. Jo nyt tiedetään, että painetta tiukemmalle budjetoinnille on ilmassa eikä viime vuoden kaltaista anteliasta kaupunginjohtajan pohjaesitystä liene odotettavissa. Tulevia vuosia tulee joka tapauksessa leimaamaan valtavat investoinnit etenkin koulurakentamisen saralla. Eikä nykyistenkään koulu- ja päiväkotirakennusten kunnossa suuremmin hurraamista tunnu olevan. Toivottavasti sieltä ei saada enempää ikäviä yllätyksiä.

Elinkeino- ja työllisyysjaoston agendalla on tänä syksynä kaupungin osallisuusmalli. Käytännössä nyt siis linjataan miten Kerava tulee mahdollistamaan sen, että jokaisella olisi mahdollisuus vaikuttaa oman elinympäristönsä asioihin. Aihe on mielestäni erittäin tärkeä ja siihen nähden se on saanut aika vähän huomiota. Tähän mennessä jaostolle tuotujen materiaalien valossa myös asian käsittelyyn varattu aikataulu tuntuu äärimmäisen tiukalta. Käytännössä malli pitäisi olla suurimmilta osin valmiina parin kuukauden sisällä, jotta eri lautakunnat voisivat mallin pohjalta tehdä tarvittavat suunnitelmat oman toiminta-alueensa osalta vielä tämän vuoden puolella.

Tässä kohtaa olisikin järkevämpää käyttää riittävä aika osallisuusmallin huolelliseen valmisteluun kuin tuottaa nopeasti jotain sellaista, joka ei välttämättä vastaa tarpeeseen. Koko osallisuuden käsite on varmasti myös monelle luottamushenkilölle, myös itselleni, hieman epämääräinen. Jotta asiassa voisi tehdä viisaita päätöksiä, näkisin tärkeänä että aiheen tiimoilta järjestettäisiin tarvittavaa koulutusta ennen päätöksentekoa.

Kevään viimeisessä valtuuston kokouksessa teimme kaikkien ryhmien yhteisen valtuustoaloitteen, jossa itsekin olin mukana. Esitimme poliittisen työryhmän perustamista polkupyöräilyn edellytysten kehittämiseksi, joka sai valtuustossa varsin laajan kannatuksen. Tällä hetkellä aloite on teknisen lautakunnan valmisteltavana ja vastaus aloitteeseen pitäisi valmistua vielä tämän vuoden puolella.

Kaikkinensa ensimmäinen vuosi politiikan kiemuroissa on ollut varsin opettavainen, niin kuin odottaa saattoikin. Vaatii oman aikansa ennen kuin pääsee jyvälle siitä missä päätökset tehdään ja missä vaiheessa asioihin pitää yrittää olla vaikuttamassa. Välillä asioiden hidas eteneminen on turhauttavaa, mutta se kuuluu pelin henkeen. Pykälän verran viisaampana lähden innolla kohti toista valtuustovuotta.

Alkuperäinen valokuva Stephen Ellis lähteestä Unsplash