Kotoutumista ja metsien suojelua

julkaistu 29.08.2022 kategoriassa politiikka

Syksyn valtuustokausi starttasi tänään mielenkiintoisella asialistalla. Kaupunginhallitus aloitti syksyn kokousputken jo viime viikolla, joten pikku hiljaa poliittinen syksy on saatu käyntiin.

Kokouksen alussa Keravan Energian toimitusjohtaja Jussi Lehto kertoi energiakriisin vaikutuksista energiayhtiömme toimintaan ja miten yhtiö pyrkii auttamaan laukalle lähteneiden energiahintojen kanssa painivia kaupunkilaisia. Luvassa on kaupungin asukkaille räätälöity hinnoittelumalli, mikä mahdollistaa markkinahintoihin nähden edullisempia energiahintoja Keravalaisille. Myös maksuaikoihin liittyviä ratkaisuja on ensi talveksi tarjolla pidempiä maksuaikoja tarvitseville.

Kaupunginkamreeri piti tietoiskun kaupungin työllisyystilanteen kehittymisestä, mikä näyttäytyykin varsin positiivisena muutoin varsin haasteellisessa taloustilanteessa. Työttömyys on laskenut merkittävästi vuodenvaihteen tilanteesta ja verrokkikuntiin verrattuna (Vantaa, Järvenpää, Hyvinkää) kehitys on ollut parempaa. Tilanne on parantunut käytännössä kaikissa ryhmissä mukaan lukien nuoriso, maahanmuuttajat sekä pitkäaikaistyöttömät.

Ensimmäisenä varsinaisena asiana valtuusto käsitteli Kotoutumisen edistämisen ohjelman. Ohjelma on lakisääteinen ja se on uusittava valtuustokausittain. Keravalla maahanmuuttajien osuus asukkaista on radanvarsikaupungeille tyypillisesti melko korkea ja sen vuoksi kotoutumisessa onnistuminen onkin meille Keravalaisille varsin keskeistä - myös kantaväestöön kuuluville.

Kotoutumisessa onnistuminen vaikuttaa meidän jokaisen arkeen niin talouden, turvallisuuden kuin yhteenkuuluvuuden saralla. Onkin ironista, että poliittinen puolue, joka on profiloitunut maahanmuuttokriittiseksi, halusi jälleen kerran olla torppaamassa tätä linjapaperia jolla pyritään luomaan systemaattinen suunnitelma maahanmuuttajien kotoutumisen edistämiseksi ja sitä kautta osaltaan maahanmuuttoon liittyvien negatiivisten vaikutusten minimoimiseksi. Etenkin, kun kyseessä on lakisääteinen ohjelma, joka on lain mukaisesti oltava olemassa. Argumenttina vedettiin hatusta jälleen kerran toimenpiteiden kalleus. Uskaltaisin väittää, että kotoutumisen edistämisen laiminlyönti vasta kalliiksi tuleekin.

Talouden seuranta on tietenkin tärkeää, mutta sen tulee kuitenkin olla säännönmukaista ja järkevällä tasolla tehtävää. Keravalla ei vastaavantyypppisten ohjelmiin ole erikseen tuotu taloudellisia mittareita, vaan talouden seuranta tapahtuu mm. toimiala-tasolla. Mikäli talouden seurantaan halutaan muutosta, tulee se tehdä keskitetysti ja selvitettävä millä tasolla seuranta on mielekästä ja tehokasta. Lakisääteisen ohjelman hylkääminen talouden seurannan puutteisiin vetoamalla ei ole kestävää politiikkaa. Kehittämistä voi tehdä muilla tavoin.

On hienoa todeta, että Keravan kotoutumisen edistämisen ohjelman laadinta on ollut perusteellista ja sen toteuttamiseen on osallistettu laajasti eri ihmisryhmiä maahanmuuttajista paikallisyhdistyksiin. Valtuusto hyväksyi tänään hyvän ohjelman tuleville vuosille.

Toisena valtuustoa paljon puhuttaneena aiheena oli Jänisvuoren ja Skogsterin alueiden suojelemiseksi tehtyjen valtuustoaloitteiden vastausten käsittely. Aloitteitahan tehtiin aikaisemmin valtuustossa kaksin kappalein - toinen Vihreiden ryhmän toimesta ja toinen keskustan valtuutettu Inna Kallioisen tekemänä. Molempiin aloitteisiin saatiin samansisältöinen vastaus, mikä ei juurikaan suojelun osalta kantaa ottanut - suuntaan tahi toiseen. Sen sijaan esiteltiin kattavasti aiheeseen liittyvää kaavaprosessia.

Metsien määrittäminen kaavoituksen yhteydessä lähivirkistysalueiksi on toki hieno asia. Se on kuitenkin eri asia kuin alueiden suojelu. Meillä Keravalla ei ole kovin pitkää perinnettä suojelualueiden perustamisessa - ensimmäinen suojelualue Haukkavuoreen perustettiin vasta muutama vuosi sitten. Ehkäpä tämä prosessi vaatii muutaman harjoituskierroksen, jotta siitä saadaan luonnollinen osa eri alueiden tulevaisuutta pohdittaessa.

Jotta voisimme taata monimuotoisten metsien säilymisen pienessä kaupungissamme myös tuleville polville, on oleellista turvata alueita myös suojelun keinoin. Tämän ei tarvitse olla ristiriidassa kaavoituksen kanssa. Äänestyksen jälkeen aloitevastaukset palautettiin viranhaltijoille uudelleenvalmisteluun. Toivottavasti seuraavalla kerralla suojeluun otetaan selkeämmin kantaa, kun aloitteissa suojelun mahdollisuuksien selvittelyä pyydettiin.

Pitkän illan päätteeksi tehtiin myös muutama uusi valtuustoaloite. Laura Tulikorpi teki aloitteen kaupungin energiasäästötalkoisiin ryhtymisestä. Varsin ajankohtainen aihe, kuten energiayhtiön toimitusjohtajan esittelyssäkin tänään kuulimme. Ryhmäaloitteessaan Vihreiden ryhmä jatkoi metsiensuojelun merkeissä ja esittääkin Savionselän alueen suojelua Keravan 100-vuotisjuhlien kunniaksi. Olisihan se tyylikästä juhlistaa pyöreitä vuosia uuden suojelualueen merkeissä!

Kuva Shane Rounce, Unsplash

Muokattu 30.8. klo 8:15: Korjattu kirjoitusvirheitä ja lisätty kappale tehdyistä valtuustoaloitteista.