3 asiaa, joissa on onnistuttava

julkaistu 05.05.2021 kategoriassa politiikka

Tulevalla vaalikaudella päätetään Keravan tulevaisuuden kannalta merkittävistä asioista pitkälle tulevaisuuteen. Mielestäni kolme merkittävintä teemaa, joissa onnistuminen tulevalla vaalikaudella on keskeistä:

  1. Talouden tasapainoitus takaisin kestävälle uralle
  2. Sote-uudistuksessa Keravan etujen puolustaminen
  3. Kaupunkikuvallisesti merkittävien hankkeiden laadukas toteuttaminen

Talous

Perinteisesti Keravan talous on ollut varsin hyvällä mallilla. Taloudessa on pidetty melko tiukkaakin linjaa, mutta toisaalta sen myötä veroprosentti on saatu pidettyä maltillisena ja talousluvut kestävällä tasolla. Tilanne on kuitenkin kääntynyt merkittävästi huonompaan suuntaan. Jo parin viime vuoden luvut näyttävät paperilla paremmalta kuin mitä todellisuus on ollut. Mukaan on mahtunut mm. satunnaisia omaisuuden myyntejä (ja näiden rahojen melko surutonta käyttöä) sekä korona-ajan poikkeuksellisia tukia valtiolta. Vuosi 2021 on ensimmäinen vuosi, jolloin satunnaista pelastajaa ei näyttäisi olevan luvassa ja asiaan on todella herätty. Koronan vaikutuksista siivottu ennuste näyttää useamman miljoonan alijäämää. Kovin montaa tämänkaltaista vuotta ei ole varaa katsoa, vaan kaupungin talous on saatava tasapainotettua takaisin kestävälle uralle.

Sote-uudistus

Sote-uudistus on varmasti kautta aikojen yksi merkittävimmistä ellei merkittävin muutos, joka kaupungin toimintaa tulee muuttamaan. Sen lisäksi, että terveydenhuollon palvelut siirtyvät pois kaupungin vastuulta, katoaa noin puolet kaupungin talouspohjasta. Käytännössä liikkumavaramme talouden osalta pienenee, kun toiminta supistuu huomattavasti. Kerava on sote-suunnitelmissa kimpassa Vantaan kanssa. Koska partnerimme on kokoluokaltaan huomattavasti suurempi, on kaupunkimme kannalta oleellista varmistaa että emme jää isomman jalkoihin ja että myös keravalaisten asukkaiden ääni tulee kuulluksi ja palvelut säilyvät lähellä ja laadukkaina.

Rakennushankkeet

Keravalla on käynnissä useampi kaupunkikuvallisesti merkittävä kehityshanke: viime aikoina paljon keskustelua herättänyt asemakeskuksen kehittäminen, keskustassa Anttilan talon ja kaupungintalon kortteleiden rakentaminen sekä kirsikkana kakun päällä asuntomessut vuonna 2024. Keskustan alueen hankkeiden lopputulos tulee vaikuttamaan Keravan kaupunkikuvaan vuosikymmeniä. Onkin äärimmäisen tärkeää, että lopputuloksesta saadaan laadukas ja Keravan näköinen. En sinänsä ole erityisesti korkeiden rakennusten perään, mutta toisaalta en näe yksittäisiä korkeampia rakennuksia myöskään täysin poissuljettuna. Enemmän esillä olleissa asemanseudun suunnitelmissa itseäni on arveluttanut varsin ahtaaksi tungettu tunnelma. Asuntomessujen myötä juhlitaan Keravan 100-vuotista taivalta. Asuntomessuihin liittyy paljon potentiaalia, mutta myös paljon riskejä. Onkin tulevan valtuuston vastuulla huolehtia siitä, että messuhanke saadaan vietyä onnistuneesti maaliin ja ulosmitattua messuihin liittyvä potentiaali niin taloudellisessa kuin imagollisessakin mielessä.

Näiden teemojen lisäksi luvassa on tietysti vauhtia ja vaaratilanteita normaalin päätöksenteon muodossa. Mielestäni näissä muutamassa keskeisessä asiassa onnistuminen on kuitenkin perusedellytys hyvän Keravalaisen arjen kehittämiselle pitkässä juoksussa.

Photo by Annie Spratt on Unsplash