Valtuuston kokous 8.10.2018

julkaistu 08.10.2018 kategoriassa politiikka

Esittelyt

Valtuusto kokoontui kokoukseen koko päivän kestäneen talousseminaarin jälkeen. Istumalihaksia onkin tänään koeteltu. Kokouksen alussa pidettiin hiljainen hetki pitkäaikaisen valtuutetun, Eila Huhtilaisen, poismenon johdosta.

Esittelyissä ensimmäisenä oli vuorossa musiikkiopiston juhlatervehdys. Keravan musiikkiopisto täyttää tänä vuonna 40-vuotta ja kokouksen kanssa samaan aikaan järjestetään juhlakonsertti. Onneksi valtuusto sai maistiaisen videon välityksellä, vaikka ei konserttiin paikanpäälle pääsekään.

Rekolanmäen koulu Vantaalta oli esittelemässä englanninkielistä opetusta. Heillä englanninkielistä opetusta on annettu kolme vuotta siten, että joka vuosi aloittaa uusi luokka. Näille luokille haetaan testien kautta, mutta aikaisempaa englanninkielen osaamista ei vaadita. Kyseisillä luokilla opetus järjestetään englanniksi heti ensimmäiseltä luokalta lähtien. Vantaalla englanninkielinen opetus on ollut varsin suosittua ja hakijoita on ollut paikkoihin nähden runsaasti.

Seuraavaksi kuulimme päivityksen Keskuskoulun tilanteesta. Keskustan alueelle tarvitaan koulu myös jatkossa ja keskuskoulun ympäristöön onkin hahmoteltu opetuksen kampusaluetta siten, että alueella olisi opetusta aina esiopetuksesta lukioon asti.

Asiantuntijalausuntojen perusteella koulu on mahdollista peruskorjata turvalliseksi ja terveelliseksi. Rakennuskustannuksilta peruskorjaus tulisi nykyisten arvioiden perusteella jonkin verran uudisrakentamista edullisemmaksi ja elinkaarikustannuksiltaan vastaavasti hieman kalliimmaksi. Keskuskoulu on asemakaavalla suojeltu ja alueen kaava on suhteellisen tuore - näin ollen suojelupäätöksen purkamista saatettaisiin joutua läpikäymään oikeusasteissa. Hanketta edistetään teknisessä lautakunnassa ja se aikanaan päätyy kaupunginhallituksen kautta myös valtuuston käsiteltäväksi.

Apotti

Valtuusto hyväksyi lisämäärärahan potilas- ja asiakastietojärjestelmä Apottiin liittymiseksi. Tämän myötä  asia etenee siten, että järjestelmän käyttöönotto tapahtuu vuonna 2020. Päätös Apottiin liittymiseksi on tehty valtuustossa jo aikaisemmin, mutta tällä päätöksellä hankkeelle myönnettiin rahoitus siten että käyttöönottotoimet voidaan aloittaa.

Vankilan alueen asemakaava

Valtuusto hyväksyi Keravan vankilan alueelle asemakaavan. Tämä kaava mahdollistaa uuden vankilan rakentamisen vanhan vankilan viereen ja tuo muutoksia myös Huhtimon työpaikka-alueen liikennejärjestelyihin.

Vastaus valtuustoaloitteeseen

Saimme vastauksen valtuustoaloitteeseen liittyen aktiivimallin piiriin joutuneiden Keravalaisten työttömien tilanteesta. Arviolta noin 900 Keravalaista on joutunut aktiivimallin leikkurin kohteeksi.

Kaupungilla ei ole realistisia mahdollisuuksia palkata kaikkia näitä henkilöitä neljä kertaa vuodessa 18 tunnin ajaksi. Kustannukset tälle toiminnalle olisi laskennallisesti noin miljoona euroa ja käytännössä tämänkaltaisen toiminnan järjestäminen rasittaisi kaupungin organisaatiota kohtuuttomasti. Kaupungin työkaluina on käytössä tukityöllistäminen sekä kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen. Valitettavasti toistaiseksi kuntien itse järjestämiä koulutuksia ei hyväksytä aktiviisuusehdon täyttymiseksi.

Uudet valtuustoaloitteet

Valtuustossa tehtiin aloitteet pakolaissopimuksesta irtautumiseksi, sukupolvien korttelien rakentamisesta sekä valtuuston vuorovaikutustaitojen kehittämiseen tähtäävästä koulutuksesta.