Vaaliteemat

Parhaan asuinkaupungin kehittäminen ei tapahdu yhden pysähdyksen taktiikalla. Tarvitaan pitkäjänteistä työtä ja tasaista parantamista yli valtuustokausien. On kuitenkin tiettyjä asioita, joita erityisesti haluan edistää seuraavan valtuustokauden aikana:

1. Tuetaan liikunta- ja kulttuuritoimijoita alentamalla tilavuokria ja edistetään vajaakäytöllä olevien tilojen hyödyntämistä

Syksyllä 2016 tehdyn valtuustoaloitteen pohjalta Keravan kaupunki käynnisti selvityksen mahdollisuuksista yhdistys- ja seuratoiminnan lisätukemiseen. Selvityksestä käy ilmi, että lähialueen kunnista Kerava on ainoa, joka ei tue paikallisia yhdistyksiä ja seuroja koulujen tilavuokrissa suhteessa muihin vuokraajiin. Tämä koskee niin liikuntasaleja kuin luokkatilojakin. Selvitystyössä on myös tehty taloudellisten vaikutusten analysointia, mikäli kaupunki alkaisi tukea tilojensa vuokria laajemmin. Toivottavasti pääsemme tutustumaan näihin laskelmiin jo kevään aikana.

Nuorten harrastuneisuutta tukeaksemme tulisi pyrkiä poistamaan tilavuokrat alaikäisten vuoroilta. Tätä tavoitetta kohden voidaan mielestäni kuitenkin lähestyä vaiheittain ja siten varmistua, että tuki kohdentuu oikein. Kaupungin taloudellisten selvitysten analysoinnin jälkeen tulisi määrittää järkevä taso, jolla vuokria voitaisiin pienentää määräaikaisesti. Tuon määräajan aikana tulisi seurata onko lisätyllä tuella vaikutuksia harrastusmaksuihin ja -aktiivisuuteen.

Samaan aikaan tilavuokrien pienentämisen kanssa tulisi paneutua tilojen hyötykäyttöön yleisemminkin. Ovatko kaikki yhteiset tilamme parhaassa mahdollisessa käytössä? Väittäisin, että esimerkiksi koulun liikuntasaleja lukuunottamatta ei koulujen koko potentiaalia ole käytetty. Kaupungin perustama kaupunkikehitystiimi työskentelee osaltaan vajaakäytöllä olevien tilojen aktivoimiseksi ja tuota työtä tulisi myös luottamushenkilöiden tasolla tukea.

2. Tarkastellaan hyvin valmisteltujen liikunta- ja kulttuurihankkeiden lainatakauksia avoimemmin

Keravan kaupunki on järjestelmällisesti ollut kielteisellä kannalla liittyen yksityisten liikunta-hankkeiden lainojen takaamiseen. Samaan aikaan muista pääkaupunkiseudun kaupungeista on saatu positiivista kokemusta tämäntyyppisestä osallistumisesta. Tämä myös on nähtävissä lähikuntiemme liikuntapaikkojen tarjonnassa - samoin kuin omassamme.

Kaupunki isona ja vakaana toimijana toisi turvaa tämäntyyppisille hankkeille ja sitä kautta parhaimmillaan mahdollistaisi toiminnan kannalta riittävän hyvien rahoitusehtojen saamisen. Kaupungin osallisuus on myös tiettyjen tukimuotojen ehtona.

Haluan olla vaikuttamassa siten, että kategorisen kielteisestä kannasta luovutaan ja niin liikunta- kuin kulttuurihankkeidenkin lainojen takausta tarkastellaan aikaisempaa avoimemmin mielin. Jotta takausta voitaisiin harkita, tulee hankkeiden olla hyvin valmisteltuja ja niiden elinkelpoisuus varmistettu mahdollisimman hyvin.

3. Edistetään kehitystä pyöräilykaupunkina - tavaramerkkinä hyvin hoidetut väylät ja turvallinen säilytys

Kerava pyrkii löytämään keinoja kävelyn ja pyöräilyn lisäämiseksi (Keravan kaupungin strategia 2020). Katukuvassa tämä ei kuitenkaan erityisen vahvasti toistaiseksi näy. Juna-aseman jatkuvat pyörävarkaudet, nykyaikaisten pyörätelineiden riittämätön määrä sekä liikenteen erikoisjärjestelyissä kevyen liikenteen heikko huomioiminen ovat asioita, joita parantamalla pääsemme lähemmäksi kaupungin strategian tavoitteita. Keravalla on suhteellisen toimiva kevyen liikenteen verkosto ja sen kunnossapidosta - myös talvella - tulee huolehtia siten, että voimme todella kutsua kaupunkiamme pyöräilykaupungiksi.

4. Lisätään Keinukallion vetovoimaa kaikkien liikuntapaikkana rakentamalla ympärivuotinen ulkoilureitti Kuusijärvelle

Keravan Latu on yhteistyössä alueen muiden yhdistysten kanssa tehnyt reilu vuosi sitten aloitteen ympärivuotisen ulkoilureitin rakentamisesta Keinukalliolta Kuusijärvelle. Reitti yhdistäisi nämä kaksi hienoa liikunta- ja virkistysaluetta myös kesäkaudella. Samalla edellytykset hiihtoladun ylläpitoon talvikaudella paranisivat.

Keravan kaupunki on päättänyt kehittää Keinukallion ulkoilualuetta ja nyt kun villeimmät ampumahiihto-visiot on haudattu, on aika tehdä Keinukalliosta mahdollisimman monen liikkujan keskus. Samaan aikaan Vantaa kehittää Kuusijärven toimintoja ja olisikin äärimmäisen hienoa saada nämä alueet yhdistettyä pysyvällä reitillä. Uskon, että tämä toisi lisää käyttäjiä myös Keinukallion suuntaan ja siten mahdollistaisi erilaisille palveluille paremman käyttäjäpohjan ja lisäisi alueen houkuttelevuutta. Tämä reitti myös yhdistäisi Keravan Sipoonkorven kansallispuistoon. Vaikka emme omaa kansallispuistoa Keravalle saanekaan, niin tämä olisi kyllä lähes yhtä mahtavaa!

Hanke on edennyt virkamiestasolla hankkeeseen liittyvissä kunnissa (Kerava, Sipoo, Vantaa). Kussakin kunnassa on alustavasti näytetty vihreää valoa asian edistämiselle ja valmistelu jatkuneekin jo ennen kesää. On tulevista luottamushenkilöistä kiinni, että tälle ainutlaatuiselle hankkeelle taataan riittävä rahoitus tulevalla vaalikaudella.